Průmyslové lasery pro integraci

Pro integraci do průmyslových linek a pracovních stanic jsou určena laserová zařízeni Megaflex SHINE II Fiber, Megaflex SHINE II CO₂, Trotec SpeedMarker CO2 a SpeedMarker FL. Laserové systémy jsou vestavěny do jednoúčelového strojního zařízení a jsou řízena vlastním PLC. Samotné laserové systémy jsou řízeny vlastními ovládacími programy (SCAPS resp. SpeedMark), ve kterých lze vytvářet úlohy pro značení. Současně ale mohou do značicích úloh načítat data z externích souborů (TXT, XLS), samozřejmostí je i možnost spolupráce s nadřazeným řídicím systémem.
Obsahují minimum pohyblivých dílů, laserový paprsek je po pracovní ploše rozmítán dvěma zrcátky, umístěnými na přesných galvanometrech. Vyžadují minimální údržbu. Řídící jednotka laseru je vybavena řadou vstupně/výstupních rozhraní a umožňuje ovládání laserového systému např. z PLC výrobní linky nebo pracovní stanice.