Laserové značení

Co je laserové značení?

Laserové značení je popisování nebo označování výrobků laserovým paprskem. Při laserovém značení dochází k interakci paprsku s materiálem a výsledkem jsou procesy, které označujeme jako gravírování, odstraňování, probarvování, kalení a pěnění. V závislosti na materiálu a požadavcích na kvalitu, má každý z těchto postupů svoje výhody a nevýhody.

Laserové gravírování

Během laserového gravírování je povrch výrobku roztaven a odpařen. Laserový paprsek tímto způsobem odstraňuje materiál a vytváří se dojem, že povrch je gravírovaný.

Více informací o laserovém gravírování

Odstraňování

Během odstraňování laserový paprsek odebere horní vrstvu nanesenou na podklad. Kontrastu je dosaženo rozdílnými odstíny horní vrstvy a podkladu. Mezi materiály, které lze  značit odstraňováním, patří eloxovaný hliník, povlakované kovy, fólie a filmy nebo laminované (vícevrstvé) plasty.

Probarvování

Při metodě probarvování teplo, vyvolané dopadem laserového paprsku na materiál, způsobí chemickou reakci. V závislosti na složení materiálu, jsou výsledkem různé odstíny barev. Například světlý plast působením laserového paprsku změní barvu protože částečky materiálu tzv. karbonizují a mají tak za následek tmavé zbarvení plastu.

Kalení

Kalení je velice speciální metodou značení kovů. Materiál je laserovým paprskem zahřátý na vysokou teplotu, při které dochází k oxidačním procesům pod povrchem materiálu a ve chvíli je opět ochlazen díky tepelné vodivosti okolního materiálu. Výsledkem je změna barvy povrchu kovu. Podle teploty zahřátí lze dosáhnout i různých barev od zlaté přes zelenou a červenou až k černé.

Pěnění

Během pěnění laserový paprsek roztaví materiál. Bublinky vznikající v materiálu, odráží světlo rozptýleně. Značení se tak jeví světlejší, než nepopsaný okolní plast. Tento typ značení se používá především pro tmavé plasty.

Jaké druhy materiálů mohou být značeny laserem?

  • kovy: nerezová ocel, hliník, zlato, stříbro, titan, bronz, platina nebo měď
  • plasty: ABS, polykarbonáty, polyamid, PMMA nebo plasty s aditivy pro laserový popis
  • povlakované materiály
  • fólie, filmy a obaly
  • vrstvené plasty

Podle typu materiálu je třeba zvolit vhodný laser (pevnolátkový nebo plynový CO2)

Výhody laserového značení

Vysoká přesnost a kvalita
Díky vysoké přesnosti laserového značení, a to i v případech velmi jemné grafiky, 1-bodového písma a velmi detailní geometrie, je popis velice dobře čitelný. Laserové značení současně zaručuje velice konstantní  a kvalitní výsledky.

Trvalé značení

Laserové značení je trvalé a zároveň odolné vůči oděru, teplu a kyselinám. Podle nastavení laseru mohou být některé materiály značeny bez narušení povrchu.

Vysoká rychlost značení

Laserové značení je jedno z nejrychlejších způsobů popisování. To se odráží ve vysoké produktivitě a nízké ceně v porovnání ostatními technologiemi. Rychlost značení je závislá na struktuře materiálu a velikosti popisu, na použitém laserovém zdroji (CO2 nebo vláknový laser) a na použitém typu laseru (průmyslový galvo nebo s pohyblivou hlavou).

Zařízení pro laserové značení

Megaflex nabízí širokou škálu laserových zařízení s pohyblivou hlavou nebo průmyslových galvo laserů pro značení velkého množství různých materiálů.

Klikněte zde pro výběr zařízení.