Laserové značenie

Čo je laserové značenie ?

Laserové značenie je popisovanie alebo označovanie výrobkov laserovým lúčom. Pri laserovom značení dochádza k interakcii lúča s materiálom a výsledkom sú procesy, ktoré označujeme ako gravírovanie, odstraňovanie, prefarbovanie, kalenie a penenie. V závislosti na materiáli a požiadavkách na kvalitu, má každý z týchto postupov svoje výhody a nevýhody.

Laserové gravírovanie

Počas laserového gravírovania je povrch výrobku roztavený, ktorý sa odparí. Laserový lúč týmto spôsobom odstraňuje materiál a vytvára dojem, že povrch je gravírovaný.

Viac informácií o laserovom gravírovaní

Odstraňovanie

Počas odstraňovania laserový lúč odoberie hornú vrstvu nanesenú na podklad. Kontrastu je dosiahnuté rozdielnymi odtieňa hornej vrstvy a podkladu. Medzi materiály, ktoré možno značiť odstraňovaním, patrí eloxovaný hliník, povlakované kovy, fólie, filmy alebo laminované (viacvrstvové) plasty.

Prefarbovanie

Pri metóde prefarbovania, teplo vyvolané dopadom laserového lúča na materiál, spôsobí chemickú reakciu. V závislosti na zložení materiálu, sú výsledkom rôzne odtiene farieb. Napríklad svetlý plast pôsobením laserového lúča zmení farbu pretože čiastočky materiálu tzv. karbonizuje a majú tak za následok tmavé sfarbenie plastu.

Kalenie

Kalenie je veľmi špeciálnou metódou značenia kovov. Materiál je laserovým lúčom zahriaty na vysokú teplotu, pri ktorej dochádza k oxidačným procesom pod povrchom materiálu a vo chvíli je opäť ochladený vďaka tepelnej vodivosti okolitého materiálu. Výsledkom je zmena farby povrchu kovu. Podľa teploty zahriatia možno dosiahnuť aj rôznych farieb od zlatej cez zelenú, červenú až k čiernej.

Penenie

Počas penenia laserový lúč roztaví materiál. Bublinky vznikajúce v materiáli, odrážajú svetlo rozptýlene. Značenie sa tak javí svetlejšie, než nepopísaný okolitý plast. Tento typ značenie sa používa predovšetkým pre tmavé plasty.

Aké druhy materiálov môžu byť značené laserom ?

  • kovy: nerezová oceľ, hliník, zlato, striebro, titán, bronz, platina alebo meď
  • plasty : ABS, polykarbonáty, polyamid, PMMA alebo plasty s aditívami pre laserový popis
  • povlakované materiály
  • fólie, filmy a obaly vrstvené plasty

Podľa typu materiálu je treba zvoliť vhodný laser (pevnolátkový alebo plynový CO2)

Výhody laserového značenia

Vysoká presnosť a kvalita. Vďaka vysokej presnosti laserového značenia, aj v prípadoch veľmi jemnej grafiky, 1-bodového písma a veľmi detailnej geometrii, je popis veľmi dobre čitateľný. Laserové značenie súčasne zaručuje veľmi konštantné a kvalitné výsledky.

Trvalé značenie

Laserové značenie je trvalé a zároveň odolné voči oderu, teplu a kyselinám. Podľa nastavenia lasera môžu byť niektoré materiály značené bez narušenia povrchu.

Vysoká rýchlosť značenia

Laserové značenie je jedno z najrýchlejších spôsobov popisovania. To sa odráža vo vysokej produktivite a nízkej cene v porovnaní s ostatnými technológiami. Rýchlosť značenia je závislá na štruktúre materiálu a veľkosti popisu. Na použitom laserovom zdrojmi (CO2 alebo vláknový laser) a na použitom type lasera (priemyselný Galvo alebo s pohyblivou hlavou).

Zariadenie na laserové značenie

Megaflex ponúka širokú škálu laserových zariadení s pohyblivou hlavou alebo priemyselných Galvo laserov pre značenie veľkého množstva rôznych materiálov.

Tu kliknite pre výber zariadenia :