Školenie laserovej bezpečnosti

Poskytujeme školenia laserovej bezpečnosti pre operátorov laserových značiacích, gravírovacích a rezacích zariadení a pre pracovníkov údržby. Školenie by malo prebiehať periodicky každé 1 – 2 roky. Školenie prebieha v súlade s európskymi normami STN EN 60825, Vyhl. 107/2013 Zb, Vyhl. 106/2010 Zb.

Obsah školenia :

 1. Norma ČSN EN 60825-1 Bezpečnosť laserových zariadení, časť 1 – Klasifikácia zariadení a požiadavky, časť 4 – Ochranné kryty laserov
 2. Princíp lasera
 3. Typy laserov
 4. Vlastnosti laserového lúča
  • koherentné, nízka divergencia
  • monochromatický
 5. Pôsobenie laseru na ľudský organizmus
 6. Pojmy AEL, MPL, HOHA, HOHD, ochranná skriňa, servis, blokovací systém
 7. Klasifikácia laserov do bezpečnostných tried
 8. Využitie laserov
 9. Ochranné kryty laserov
 10. Výstražné štítky
 11. Zásady bezpečnej práce pri opravách a údržbe laserových zariadení

Vyžiadajte si podrobné informácie o školení na tel. čísle +420 284 829 696 alebo si napíšte o ponuku na e-mail laser@megaflex.cz