Softvér

Trotec Ruby

Trotec Ruby® je nová softvérová platforma a poskytuje nové používateľské rozhranie. Pomocou integrovaných funkcií môžete vytvárať grafiky, rýchlo upravovať fotografie

JobControl

Inovatívny laserový softvér ktorý ponúka maximálny komfort obsluhy na prípravu úloh. Gravírovanie a rezanie laserom bude rovnako jednoduché ako detská hra.

Rayjet Manager

Rayjet Manager je založený na špičkovej softvérovej koncepcii spoločnosti Trotec. So softvérom Rayjet Manager a tlačovým ovládačom Rayjet Commander sú

Trotec Vision Print&Cut

Dokonalé rezanie akrylátu, papiera, filmov alebo lepenky. Modul Vision Print&Cut využíva registračné značky na rozoznanie pozície potlačeného materiálu na pracovnej

JobControl Vision

Dokonalé rezanie potlačených materiálov s pomocou kamerového systému a detekcie registračných značiek.

JobControl CUT

JobControl Cut je plne integrovaný editor pre spracovanie a optimalizáciu základných geometrických rezov v laserovom programe Troctec JobControl

OptiMotion

Pomocou technológie OptiMotion dosiahnete dokonalú kvalitu krivky a až päťkrát väčšiu rýchlosť pri rezaní.

Megaflex SCAPS

Ovládací softvér aj pre tie najnáročnejšie priemyselné aplikácie

SpeedMark

Softvér pre priemyselné značiace laserové zariadenia Trotec so skenovacou hlavou.

SpeedMark Vision

Softvér s kamerovým systémom, ktorý poskytuje maximálnu použiteľnosť a presnosť pre polohovanie obsahu priamo na značenom výrobku.

Softvér UMark

S použitím softvéru UMark môžete vytvárať obsah priamo vo svojom softvéri a importovať ho. Vizuálne programovanie s užívateľským rozhraním zameraným

DirectMark

Jednoduchý softvér pre ovládanie vášho značiaceho laserového zariadenia.