Trotec Ruby

Digitálny a webový laserový softvér

Trotec Ruby® je nová softvérová platforma a poskytuje nové používateľské rozhranie. Pomocou integrovaných funkcií môžete vytvárať grafiky, rýchlo upravovať fotografie či textové prvky. Kedykoľvek môžete prepínať medzi krokmi „návrh“ a „príprava“ v jednom softvéri, ktorý je zároveň grafickým aj laserovým programom. Softvér Ruby® tiež umožňuje priamy import súborov zo súborov PDF, SVG, PNG a JPG. Trotec Ruby® spája všetky vaše laserové stroje v sieti, či už lokálne alebo v cloude, čo umožňuje používateľom distribuovať úlohy na viac strojov z PC alebo Macu. Úlohy budú načítané do integrovanej pamäte laserového stroja a spracované bez nutnosti ďalšieho počítača. Vďaka novému pracovnému postupu môže úlohy pripravovať jeden užívateľ a iný užívateľ ich môže spracovávať, a to kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Ruby tiež umožňuje rôzne role a práva v správe užívateľov. Plynulý, vysvetľujúci pracovný postup začína designom a pokračuje prípravou a výrobou. Integrovaný sprievodca poskytuje v prípade potreby ďalšie tipy. Databáza materiálov založená na cloude vám pomôže zlepšiť výsledky laserového spracovania. Užívateľ vyberie materiál a laserové efekty a Ruby poskytne správne laserové parametre hneď od začiatku.