Základy laserového rezania

Laserové rezanie je rýchle a produktívne

Rezanie laserovým lúčom so zariadeniami Trotec prekonáva konvenčné rezacie systémy pokiaľ ide o rýchlosť, efektívnosť a produktivitu. V súčasnej dobe môže byť rezanie laserom oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Je používané v celej rade aplikácií a priemyselných odvetviach. Ako jeden z popredných svetových výrobcov laserových systémov, Trotec ponúka inovatívne laserové rezacie zariadenie pre rôzne aplikácie, ako je rezanie akrylátu alebo laserové rezanie architektonických modelov, fólií, filmov, nápisov, papiera, hračiek, dreva a mnoho ďalších. Laserové zariadenia Trotec nájdu uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach a aplikáciách, kde je požadované čisté, rýchle a vysoko kvalitné rezanie laserom.

Laserové zariadenia sú flexibilné

Laserové rezacie zariadenia Trotec možno veľmi ľahko prispôsobiť požiadavkám rôznych aplikácií. Laserovým lúčom možno rezať jednotlivé výrobky rovnako ľahko a ekonomicky ako sériovú výrobu ; malé predmety sú rovnako vhodné pre laserové rezanie ako tie veľké.

Maximálna presnosť

Laserové rezacie zariadenia sú vybavené integrovanou kamerou, ktorá detekuje registračné značky a automaticky riadi polohu lasera s maximálnou presnosťou, aj keď je predloha pootočená, zväčšená, zmenšená či inak skreslená.

Bezpečné

Pri laserovom rezaní nie je nutné materiál vyrovnávať alebo pripevňovať. Užívateľ sa nikdy nedostane do kontaktu s pohyblivými časťami zariadenia. Stručne povedané : rezacie zariadenia Trotec sú rovnako bezpečné ako CD prehrávač alebo mikrovlnná rúra. Je samozrejmé, že spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy.

Ostré hrany

Laserové rezacie zariadenia dosahujú dokonale ostré a čisté hrany bez akýchkoľvek otrepov aké vznikajú pri mechanickom delení. Pri rezaní akrylátu sú hrany hladké a lesklé ako pri leštení plameňom.

Ziskovosť laserového rezania

Laserové stroje od TROTEC sú synonymom pre maximálnu kvalitu, spoľahlivosť, výkon a rýchlosť. Okrem toho, rezanie laserom je veľmi ziskové. Laserové rezacie stroje sa neopotrebujú, investícia má rýchlu návratnosť a ziskovosť firmy sa zvýši.

Laserové rezacie zariadenia Trotec

Trotec vám ponúka širokú škálu laserov s pohyblivou hlavou na rezanie rôznych typov materiálov. Kontaktujte nás !

Tu kliknite pre výber zariadenia