Príslušenstvo pre SpeedMarkery

SpeedMark

Softvér pre priemyselné značiace laserové zariadenia Trotec so skenovacou hlavou.

SpeedMark Vision

Softvér s kamerovým systémom, ktorý poskytuje maximálnu použiteľnosť a presnosť pre polohovanie obsahu priamo na značenom výrobku.

DirectMark

Jednoduchý softvér pre ovládanie vášho značiaceho laserového zariadenia.

Os Z

Kompaktné stolové pracovné stanice ProMarker a SpeedMarker 300, môžu byť vybavené mechanickou alebo softvérovo riadenou osou Z.

Motorizovaná os Z

Pre jednoduché nastavenie výšky a laserové zaostrovanie značiacích laserových zariadení.

Laserové ukazovadlo

Laserové ukazovadlo pre Galvo značiace laserové zariadenia Trotec umožňuje jednoduchú manipuláciu s materiálom a ušetrí vám čas pri príprave pracovných úloh.

Plug & Play čítačka kódov

Čítačka kódu pre detekciu čiarového kódu a overenie správnosti čiarových kódov na označených produktoch s laserovým zariadením.

Nožný spínač

Nožný spínač umožňuje spustiť prevádzku laserového zariadenia jednoduchým stlačením nohy.

Značenie za pohybu

„Marking On The Fly“ znamená značenie za pohybu. Tento typ značenia je používaný predovšetkým pre kontinuálne výrobné procesy, kde by značenie so zastavením výrobku bolo neekonomické.

Galvo šošovky

Použitím rôznych šošoviek môžete prispôsobiť pracovné pole podľa veľkosti vašich výrobkov.

MOPA laser

S laserom MOPA je možné značiť plasty s vyšším farebným kontrastom a s čitateľnejšími výsledkami, vytvoriť čierny popis na prírodnom alebo eloxovanom hliníku alebo vytvoriť farebné značenie na oceli.