Motorizovaná os Z

pre jednoduché nastavenie výšky a zaostrovanie značiacích laserových zariadení