Technická podpora

Jsme tu

pre Vás

Skúsený tím technikov spoločnosti Megaflex, zaisťuje inštalácia, záručné i pozáručné opravy, údržbu a modernizácia laserových gravírovacích, rezacích zariadení a priemyselných laserov. Dlhoročné skúsenosti, školenia u výrobcu a vzájomné odovzdávanie skúseností, sú zárukou 100% kvality poskytovaných služieb.

Samozrejmou súčasťou našich služieb je:

 • technická podpora cez telefón alebo e-mail
 • vzdialená podpora laserového zariadenia pomocou prepojenia počítačov cez internet
 • zahájenie prípadných opráv do 24 hodín od nahlásenia poruchy

Servisná zmluva PREMIUM a PREMIUM 24

Uzatvorením servisnej zmluvy PREMIUM si zaistíte pravidelnú kontrolu vášho laserového systému a zaistíte si tak jeho 100% funkcionalitu. Súčasne znížite riziko poruchy, ktorá by mohla znamenať zastavenie výroby v ten najmenej vhodný okamih. Servis PREMIUM vrelo odporúčame všetkým majiteľom laserov. V prípade poruchy garantujeme výjazd na opravu do 48 hodín. Ročné predplatné je v rozpätí 199,00 – 358,00 € bez DPH za kalendárny rok (závisí od typu a vybavenia laserového systému aj na lokalite vašej firmy). Servis PREMIUM poskytujeme aj na Slovensku. Servisnou zmluvou Servis PREMIUM 24 si zaistíte začatie servisného zásahu do 24 hodín od nahlásenia poruchy na dispečing spoločnosti Megaflex. Ročné predplatné je približne v dvojnásobnej výške štandardnej servisnej zmluvy.

Servis PREMIUM zahŕňa :

 • pravidelný preventívny servis 1x ročne za paušálnu cenu
 • vyčistenie bežne neprístupných častí lasera a odsávania
 • kontrolu a prípadnú výmenu opotrebovaných súčiastok (ložiská, remene, optika)
 • presné nastavenie lasera
 • nastavenie optiky
 • kontrolu a nastavenie mechaniky
 • kontrolu výkonu laserového zdroja
 • nastavenie kvality gravírovania

A ako bonus :

 • celoročná záruka na funkciu lasera (celoročnou zárukou sa rozumie, že ak počas roka bude potrebný akýkoľvek ďalší zásah technikov, budete ho mať ZADARMO, hradiť budete len nevyhnutné náhradné diely)
 • ušetríte za výjazd technika k vám a celkové náklady sa tak vďaka možnosti správne naplánovaného servisu znížia
 • prevencia je najlepšia ochrana pred nežiaducimi poruchami. A tiež je najlacnejšia

Servis Premium si objednajte cez e-mail : laser(at)megaflex.cz

Technická podpora cez telefon

V prípade potreby – technickej pomoci, dotazu na nastavenie zariadenia alebo poruchy (pozri odsek „Identifikácia závady“) – môžete kontaktovať pracovníkov technickej podpory telefonicky na čísle +420 284 829 696. Kvalifikovaný laserový odborníci vám pomôžu s prípadnými otázkami alebo s odstránením problémov. Pre komunikáciu môžete tiež využiť aj e-mailovú adresu laser(at)megaflex.cz. Pred tým, než nám budete volať, si poznačte :

 • typ laserového zariadenia
 • sériové číslo
 • verziu ovládacieho programu
 • číslo závady – ak bolo zobrazené v počítači

Identifikacia závady

Laserové zariadenia sú vybavené systémom identifikácie závady. Pokiaľ dôjde k neočakávanému zastaveniu zariadenia, zariadenie opticky aj akusticky informuje o havarijnom stave. V prípade laserov Trotec, systém vnútornej diagnostiky detekuje poruchu a odošle informáciu do počítača. Okno chybového hlásenia sa zobrazí v programe JobControl. V ňom je uvedené číslo chyby, stručný popis závady (anglicky) a rada pre ďalšie kroky.

Správa lasera pomocou pripojenia cez vzdialenú plochu

Okrem servisnej linky Vám ponúkame diagnostiku porúch pomocou služby vzdialenej podpory. Servisný technik sa vzdialene pripojí k vášmu PC cez internet a môže skontrolovať stav vášho laserového softvéru. Mnoho problémov sa dá vyriešiť týmto spôsobom behom pár minút. Inštrukcie pre vzdialenú podporu :

 1. stiahnite si bezplatný softvér pre vzdialenú podporu
 2. ponechajte názov aplikácie tak, ako ju stiahnete
 3. nainštalujte alebo spustite program
 4. naši technici vo svojej časti aplikácie uvidia Váš počítač a požiadajú Vás o povolenie sa k nemu pripojiť
 5. po celú dobu pripojenia môžete sledovať činnosť technikov na Vašom PC

Náhradné diely

Držíme trvalé skladové zásoby najdôležitejších náhradných dielov pre lasery. To zaručuje krátke dodacie lehoty, takže môžeme v prípade potreby pohotovo reagovať. Výnimkou sú náhradné laserové zdroje, ktoré z dôvodu záruky objednávame až v prípade potreby. Napriek tomu je ich dodacia lehota veľmi krátka.

Zapožičanie náhradného systému

Ak je závada natoľko závažná, že naši technici nie sú schopní ju odstrániť v obvyklej lehote, môžeme do doby odstránenia závady zapožičať kompletný náhradný systém, aby ste mohli aj naďalej pracovať.