Galvo skenerová hlava

pre značiace laserové zariadenia Trotec

Zníženie doby spracovania

Vďaka integrovanej Galvo technológii patria naše priemyselné značiace laserové zariadenia medzi najrýchlejšie na trhu. V porovnaní s bežnými laserovými zariadeniami s pohyblivou hlavou, kde je lúč vedený cez pevné zrkadlá v systéme osi X a Y, Galvo laserové zariadenia vám umožnia znížiť dobu spracovania vašich úloh až o 80 %.

Veľká rýchlosť vďaka Galvo technológii

Galvo technológia je založená na dvoch veľmi rýchlo sa pohybujúcich zrkadlách upevnených na presných galvanometroch, ktoré rozháňajú laserový lúč zo skenera hlavy presne na výrobok. V dôsledku toho možno dosiahnuť veľkej rýchlosti laserového značenia.