Rotačná jednotka pre lasery s galvohlavou

Značenie valcových predmetov

Značenie valcových a zakrivených objektov laserovým zariadením vyžaduje rotačnú gravírovaciu jednotku. Pomocou rotačnej jednotky je možné značiť valcové predmety čisto a presne.

Softvérovo ovládané značenie

Laserový softvér SpeedMark od TROTEC automaticky prispôsobí grafiku a text k zakrivenému povrchu predmetu. Pri značení sa rotačná jednotka otáča optimálnou rýchlosťou, ktorá zaistí dokonalé a proporcionálne laserové značenie.

Typické oblasti použitia

  • gravírovanie a značenie fliaš, pohárov
  • gravírovanie vnútornej strany prsteňov
  • všeobecne značenie valcových a kužeľovitých predmetov