OptiMotion

rekordná rýchlosť rezania

OptiMotion - rekordná rýchlosť rezania

Pomocou technológie OptiMotion sa rýchlosť rezania a zrýchlenie vypočítajú na základe geometrie v reálnom čase. To je štandard pre väčšie rezacie systémy ale pre stredne a veľké laserové zariadenia je to naozajstná inovácia. Dokonalá kvalita krivky a až päťkrát väčšia rýchlosť pri rezaní.