JobControl Vision

softvér na presné laserové rezanie potlačených materiálov

Dokonalé rezanie akrylátu, papiera, filmov alebo lepenky

Modul Vision využíva registračné značky k rozoznaniu pozície potlačeného materiálu na pracovnej ploche laserového zariadenia. Inteligentný program navyše rozozná akékoľvek narušenie (lineárne alebo nelineárne) v tlačenej grafike pomocou inteligentnej kamery. Použitím sofistikovaných matematických algoritmov systém kompenzuje zistené deformácie tlače a upravuje dynamicky rezaciu dráhu tak, aby zodpovedala predlohe. Nezáleží na tom či ide o ohybné alebo pevné materiály.

Ako to funguje

Registračné značky sú vytlačené pozdĺž grafiky. Systém využíva kameru na čítanie registračných značiek okolo grafiky, tie potom porovná s ich pozíciou v súbore na rezanie v počítači. V prípade potreby súbor automaticky upraví tak, aby rezacia čiara presne súhlasila s výtlačkom. Nie je potrebné žiadne ručné zarovnávanie, čo výrazne zrýchľuje vašu prácu. To zaručuje dokonale vyrezaný konečný výrobok. Vytvorte úžasné detaily a najmenšie odchýlky so softvérom JobControl Vision.