Vakuový stůl

Materiál drží na místě.

Vakuový stůl drží materiál v jednom místě na pracovním stole pomocí vakua. To zajišťuje správné zaostření po celém povrchu a ještě lepší výsledky gravírování a řezání. Tenké a lehké materiály, jako je například papír, fólie a filmy, plastové lamináty, dýhy nebo papír, mají tendenci neležet rovně na povrchu. To může mít negativní vliv na výsledky, a to zejména pro gravírovací úlohy. Tenké materiály jsou přisáty podtlakem, a tak mohou být dokonale gravírovány a značeny.

Snažší manipulace s řezacími úlohami.

Pro řezací úlohy je zvláště výhodné snížit náklady na manipulaci. Absolutně není zapotřebí manuální fixace držáky, magnety, nalepování nebo upínání. Při řezání akrylátu může vakuum vytvořit ještě více hladké okraje pro tenký akrylát do 10 mm.