Vákuový stôl

Materiál drží na mieste

Vákuový stôl drží materiál na určenom mieste pracovného stola za pomoci vytvoreného vákua. To zaisťuje správne zaostrenie po celom povrchu a ešte lepšie pracovné výsledky. Tenké a ľahké materiály, ako je napríklad papier, fólia, film, plastový laminát alebo dyha majú tendenciu nerovnomerne priľahnúť na povrch. To môže mať negatívny vplyv na výsledky a to najmä pre gravírovacie úlohy. Tenké materiály sú prisaté vytvoreným podtlakom a tak sa dosiahne dokonalého gravírovania a značenia.

Jednoduchšia manipulácia

Pre rezacie úlohy je zvlášť výhodné znížiť náklady na manipuláciu. Absolútne nie je potrebná manuálna fixácia (držiaky, magnety, lepenie alebo iné upínanie). Pri rezaní tenkého akrylátu do 10 mm môžete s vákuovým stolom vytvoriť perfektne hladké okraje.