Automatické zaostřování pomocí čidel

Optimální zaostřování pomocí světelných čidel.

Pro dosažení dokonalých výsledků na materiálu během laserového gravírování nebo značení, musí být laserový paprsek dokonale zaostřený na povrch materiálu. Autofokus s dvěma čidly, které jsou nainstalovány na bocích vnitřního prostoru laseru zahrnuje světelnou závoru. Pokud je automatické zaostření aktivováno pomocí příslušných tlačítek na ovládacím panelu laseru, pracovní stůl se pohne směrem nahoru. Jakmile vložený materiál protne světelnou závoru mezi dvěma čidly, pohyb stolu směrem nahoru se zastaví. Zaostření je pak kompletní a můžete začít laserový proces.