Automatické zaostrenie pomocou čidiel

svetelné čidlá pre optimálne nastavenie výšky a zaostrenie predmetu

Optimálne zaostrenie pomocou svetelných čidiel

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri spracovaní materiálov počas laserového gravírovania alebo značenia, musí byť laserový lúč na povrchu materiálu dokonale zaostrený. Autofokus s dvoma snímačmi, ktoré sú nainštalované na bokoch vnútorného priestoru laserového zariadenia zahŕňa svetelnú závoru. Ak je automatické zaostrenie aktivované pomocou príslušných tlačidiel na ovládacom paneli laserového zariadenia, pracovný stôl sa pohne smerom nahor. Akonáhle vložený materiál pretne svetelnú závoru medzi dvoma snímačmi, pohyb stola smerom nahor sa zastaví. Zaostrenie je potom kompletné a môže sa začať laserový proces.