Značení za pohybu – MOTF (Marking On The Fly)

Laserové značení pohybujících se výrobků.

"Marking on-the-Fly" znamená značení za pohybu. Tento typ značení je používaný především pro kontinuální výrobní procesy, kde by značení se zastavením výrobku bylo neekonomické.

Vysoké nároky na laserový systém.

Značení za pohybu klade vysoké nároky na přesnost a rychlost značicího laseru. Na jednu stranu musí být navržen pro používání v trvalém průmyslovém provozu. Na druhou stranu laserový systém vyžaduje specifický ovládací program, který dokáže vzít v úvahu rychlost výrobku a zajistit, aby značení nebylo zkreslené. 

Značení za pohybu se značicími lasery Trotec.

Naše značicí lasery jsou určeny pro nepřetržité průmyslové provozy a přichází se sofistikovaným laserovým ovládacím programem pro zajištění značení bez zkreslení výsledků při značení za pohybu. Navíc, naše laserové stroje a software jsou navrženy pro integraci do stávajících výrobních linek a procesů.