Rotační jednotka

Jednotka pro rotační značení dílů po obvodu

Jednotka je určena pro značení a gravírování válcových předmětů. Ovládací SW Megaflex-SCAPS rozdělí po zadání poloměru značeného předmětu značený motiv automaticky do segmentů tak aby byla zachována hloubka ostrosti a tedy i kvalita značení.