Polohovací laser – Pilot laser

Zobrazení obrysu značeného motivu

Systémy SHINE lze doplnit červeným laserem, který umožňuje zobrazit na povrchu popisovaného předmětu obrys budoucího značeného motivu. To velmi usnadňuje nastavení polohy značeného předmětu tak, aby popis byl na správném místě.