Odsávací systém EKO 121

systém pro odsávání zplodin

Při laserovém značení (zejména při značení plastů, gumy, …) často vznikají zplodiny, které je třeba odsávat a filtrovat. Hlavní dva důvody jsou následující:

  • Ochrana fokusační čočky: Nečistoty, které ulpí na čočce mohou rapidně snížit její životnost.
  • Hygienické normy: Při značení některých materiálů (zejména plastů) mohou vznikat látky nebezpečné lidskému zdraví.

Výhody : jedná se o odsavač s asynchronním motorem a frekvenčním měničem, tento odsavač je vhodný pro trvalé provozy.