Hardwarový klíč – USB Dongle

Dle zakoupené licence Vám tento hardwarový klíč umožní:

ukládat úlohy na ostatních počítačích, nebo měnit a ukládat systémová nastavení - stačí pouze vsunout klíč do USB portu.

  • možnost vytváření úloh na dalších PC