Flash

Umožňuje práci laseru bez použití průmyslového počítače.
Tato funkce se aktivuje pomocí speciálního klíče.