Trotec SpeedMarker 300

Vysokorýchlostné laserové značenie pre priemyselné aplikácie

Naši odborníci
sú pripravení vám pomôcť

Univerzálny nástroj pre priemyselné značenie

SpeedMarker 300 je ideálne kompaktné riešenie pre hospodárne a bezpečné laserové značenie v triede 2. Potrebujete vysoké objemy laserového značenia s dátami priamo z databázy alebo ERP systému? Srdcom každého SpeedMarkeru 300 je bezúdržbový vláknový laser SpeedMarker FL. Špeciálne pre SpeedMarker vyvinutý program SpeedMark vám umožní vytvárať programy pre značenie a dokonca aj komunikovať s ďalšími systémami, ako sú databázy alebo ERP infraštruktúry.

Vysoká ziskovosť pre vašu aplikáciu

SpeedMarker 300 je vhodný pre všetky požiadavky naprieč priemyselným výrobným reťazcom, značí kovy a plasty od 20 centov za prácu a za menej ako jednu sekundu. Použite jeden nástroj aj pre špeciálne materiály, ako sú zliatiny kovov alebo drahé kovy a špeciálne plasty.

Typická aplikácia zahŕňa :

  • značenie komponentov sériovými číslami a čiarovými kódmi
  • značenie log
  • gravírovanie výrobných štítkov
  • značenie nástrojov a spotrebných materiálov
  • zákonom povinné označenie výrobkov (zbrane, lekárske nástroje …)

Jeden softvérový balíček pre všetko čo potrebujete : SpeedMark

Vyvinutý pre automatizované procesy značenia, SpeedMark poskytuje programové moduly pre typické značiace úlohy. Nastavte ich na vaše potreby a ľahko vytvárajte nové pomocou grafického rozhrania. Od jednoduchých priamych vstupov až do plne automatizovaného značenia, všetko je možné – bez nutnosti špeciálneho školenia.

SpeedMark je schopný :

  • spracovania dynamického obsahu z databáz
  • generovania automatických čiarových kódov
  • prispôsobenia používateľského rozhrania

ponúka :

  • databázu materiálov pre správu ich parametrov
  • správu rôznych užívateľských práv

Štandardná výbava

Automatický štart úlohy umožňuje ešte efektívnejšie riadenie úloh.
Zistiť viac
Vysokorýchlostné laserové značenie zariadenie vďaka výkonnej Galvo hlave.
Zistiť viac
Laserové ukazovadlo vám presne ukáže červenú bodku na pozícii, kde laserový lúč zasiahne materiál.
Zistiť viac
Kompaktné stolové pracovné stanice ProMarker a SpeedMarker 300, môžu byť vybavené mechanickou alebo softvérovo riadenou osou Z.
Zistiť viac
Pomáha so správnym umiestnením predmetov a zaostrením lasera pred značením.
Zistiť viac
Riadiaci počítač pre laserové zariadenie ProMarker a SpeedMarker.
Zistiť viac
Srdcom laserových značiacich systémov Trotec je bezúdržbový, vzduchom chladený vysokorýchlostný vláknový laser.
Zistiť viac
Softvér pre priemyselné značiace laserové zariadenia Trotec so skenovacou hlavou.
Zistiť viac

Voliteľné príslušenstvo

Atmos Nano je kompaktný odsávací systém, ktorý sa hodí pre aplikácie, kde je použitý vláknový laser. Vďaka malým rozmerom ho možno umiestniť aj pod pracovnú stanicu.
Zistiť viac
Použitím rôznych šošoviek môžete prispôsobiť pracovné pole podľa veľkosti vašich výrobkov.
Zistiť viac
S laserom MOPA je možné značiť plasty s vyšším farebným kontrastom a s čitateľnejšími výsledkami, vytvoriť čierny popis na prírodnom alebo eloxovanom hliníku alebo vytvoriť farebné značenie na oceli.
Zistiť viac
Pre jednoduché nastavenie výšky a laserové zaostrovanie značiacích laserových zariadení.
Zistiť viac
Nožný spínač umožňuje spustiť prevádzku laserového zariadenia jednoduchým stlačením nohy.
Zistiť viac
Laserové ochranné okuliare chránia oči pri práci s laserovým zariadením bezpečnostnej triedy 4.
Zistiť viac
Automatické nastavenie výšky a jednoduché zaostrovanie pre laserové značiace zariadenia.
Zistiť viac
Priechodný otvor pre pracovnú stanicu Trotec umožňuje značiť dlhé a objemné diely.
Zistiť viac
Pre laserové značenie valcových objektov, ako sú fľaše, poháre alebo prstene.
Zistiť viac
Softvér s kamerovým systémom, ktorý poskytuje maximálnu použiteľnosť a presnosť pre polohovanie obsahu priamo na značenom výrobku.
Zistiť viac
Pre správne zaostrenie lasera na značenom výrobku.
Zistiť viac
Pre laserové značenie rýchlosťou viac ako 500 znakov za sekundu.
Zistiť viac