Odsávací systém EKO 121

Pri laserovom značení (najmä pri značení plastov, gumy …) často vznikajú splodiny, ktoré treba odsávať a filtrovať. Hlavné dva dôvody sú nasledovné :

 • Ochrana fokusačnéj šošovky : nečistoty, ktoré priľnú na šošovke môžu rapídne znížiť jej životnosť.
 • Hygienické normy : pri značení niektorých materiálov (najmä plastov) môžu vznikať látky nebezpečné ľudskému zdraviu.

Výhody : jedná sa o odsávač s asynchrónnym motorom a frekvenčným meničom, tento odsávač je vhodný pre prevádzky s trvalým režimom.

SHINE Fiber II OEM

SHINE Fiber II je moderný, kompaktný laserový, značiací a gravírovací systém ideálny pre integráciu do výrobných liniek alebo do samostatných pracovných staníc. Laser je vhodný pre trvalé značenie kovov a plastov, gravírovanie v miestach nedostupných pre bežné nástroje, hlboké gravírovanie a podobne. Prevedenie OEM (Original Equipment Manufacture) je laserové zariadenie triedy 4, teda bez ochranného krytovania!

Systém pre priemyselné značenie a popisovanie kovov a plastov je vybavený najmodernejším vláknovým laserom. Integrovaný počítač s ovládacím programom SCAPS Light 2D alebo SCAPS 3D, štandardná šošovka s ohniskovou vzdialenosťou 160 mm a max. popisovanou plochou 110 x 110 mm (ďalšie verzie 100 / 60 x 60 mm, 254 / 180 x 180 mm alebo 420 / 280 x 280 mm), laser YLP 10W – 50W, bezpečnostná trieda 4 v prevedení OEM, galvo hlava radu Miniscan. Zariadenie je ideálnym riešením pre priemyselný popis a môže byť ľahko integrované do nových alebo existujúcich výrobných liniek. Možno ho používať aj ako samostatnú pracovnú stanicu, napríklad s Megaflex SHINE Workstation (bezpečnostná trieda 1).

Softvér MEGAFLEX-SCAPS

Megaflex-Shine je riadený univerzálnym programom Megaflex-SCAPS (prostredie MS Windows ™), ktorého prehľadná a intuitívna štruktúra umožňuje jednoduché nastavenie všetkých parametrov značenia. Megaflex-SCAPS aj WYSIWYG vektorový editor, ktorý je veľmi jednoduché ovládať, súčasne ponúka maximálnu flexibilitu a je vhodný aj pre tie najnáročnejšie priemyselné aplikácie :

 • riadenie všetkých parametrov lasera : výkon, pulzné frekvencie a rýchlosti popisovania …
 • rozoznáva hlavné vektorové aj bitmapové grafické formáty (*.plt, *.dxf, *.dwg, *.cmx, *.tif, *.pcx, *.bmp, svg, emf, mcl, twain, ai …)
 • editácia textov (laserové a Windows ™ True-Type fonty), zmena veľkosti, rotácia, skosenie, perspektíva, šrafovanie atď.
 • kreslenie základných geometrických objektov (bod, úsečka, polygón, obdĺžnik, elipsa …), logá (import / export)
 • ľahká práca s čiarovými kódmi a dátovými maticami (2D kódy, datamatrix)
 • automatické generovanie čiarových alebo 2D kódov na základe databázy alebo vstupných dát
 • automatické vkladanie aktuálneho dátumu a času
 • automatické počítadlo výrobkov
 • možnosť nastavenia vlastných laserových parametrov pre každý jednotlivý objekt (značenie / rezanie v jednom motíve) „multi-object marking“
 • programovanie a skriptovanie – zmena značeného motívu na základe vstupných dát (všeobecný algoritmus)
 • optimalizácia rýchlosti značenia – preview editor
 • kompletná dokumentácia
 • možnosť vytvorenia vlastnej riadiacej aplikácie užívateľom (Visual Basic, C++)
 • zaistenie bezpečnej prevádzky zariadenia (alarm and emergencies monitoring)
 • v cene je zahrnutý 12 mesačný upgrade na vyššie softvérové verzie

Výborný pomer CENA / VÝKON

 • až 100 000 hodín mimoriadne dlhá životnosť laserového zdroja
 • vhodný pre integráciu do výrobných liniek aj samostatné riešenia
 • Made in Czech Republic
 • žiadne opotrebovateľné diely
 • žiadny spotrebný materiál ako je napríklad atrament …
 • bezúdržbové zariadenie – pravidelne sa čistí len výstupná laserová šošovka
 • laserové zariadenie bezpečnostnej triedy 4

Plusy laserového zariadenia

 • bezúdržbový : pulzný vláknový laser
 • chladenie : vzduchom
 • ovládací program : SCAPS Sam Light 2D
 • hlava skenera : Raylase

SHINE CO2 OEM

Laserový systém Megaflex-SHINE CO2 je kompaktná jednotka, vhodná pre integráciu do výrobných liniek rovnako tak ako pre samostatné použitie. Umožňuje stále označenie na rôzne typy povrchov (guma, sklo, plast, papier, drevo, eloxované kovy …) vysokou rýchlosťou. Použitím špičkovej rozmietacej hlavy dosahuje Megaflex-SHINE veľmi presného značenia aj pri vysokých rýchlostiach. Je vybavený CO2 laserovou trubicou so vzduchovým alebo vodným chladením.

Laser je vhodný pre značenie plastov, eloxovaného hliníka, skla, papiera, gumy …

Prevedenie OEM (Original Equipment Manufacture) je laserové zariadenie triedy 4, teda bez ochranného krytovania!

Systém sa riadi pomocou integrovaného počítača softvérom Megaflex-SCAPS, ktorý predstavuje výkonný vektorový editor s jednoduchým ovládaním, avšak s maximálnou flexibilitou – vektorová aj bitmapové grafika, kompletné nastavenie parametrov lasera, plná podpora všetkých fontov (navyše tzv. laserové fonty), import/export z/do hlavných grafických formátov, automatické dáta, sériové čísla, aktuálny dátum a čas, čiarové kódy, 2D kódy. Navyše možnosť kompletného externého riadenia cez LAN a internet (TCP/IP) a podpora individuálneho zákazníckeho riešenia – programovateľnosť a skriptovanie (C++, Visual Basic).

Megaflex-SHINE je priamo navrhnutý pre použitie v priemyselných podmienkach, odoláva vonkajším mechanickým vplyvom a je prachotesný. Použitie komponentov od popredných svetových výrobcov dáva systému dlhú životnosť a bezproblémový chod, ktorý vyžaduje minimálnu údržbu.

Plusy laserového zariadenia

 • bezúdržbová : uzavretá laserová trubica CO2
 • chladenie : vzduchom 30W a 45W
 • chladenie : vodou 60W až 400W
 • ovládací program : SCAPS Sam Light 2D
 • hlava skenera : Raylase

Pracovná stanica SERVANT

Stanica s výškou 1800 mm, pôdorysom 1050 x 700 mm, štandardne pevným stolom, voliteľne s výsuvným stolom alebo s karuselom – otočným stolom pre rýchle a presné vkladanie značených predmetov. V základnom vybavení s manuálnou osou Z, voliteľne s automatickou osou Z s automatickým odmeriavaním výšky značeného predmetu. Prípojka pre odsávač znečisteného vzduchu, osvetlenie chráneného priestoru. Dizajn je navrhnutý pre pohodlnú prácu sediacej obsluhy.

Pracovné stanice sú samostatné jednotky, vybavené laserom pre značenie či popis predmetov z kovov, plastov a ďalších materiálov. Podľa potrieb zákazníkov sú osadené lasery SHINE Fiber alebo SHINE CO2. Systémy sú ovládané komfortným softvérom SCAPS, umožňujúcim prácu v operačnom systéme Windows Vista, 7, 8, 10. Podporovaná verzia 32-bit a 64-bit.

Stanicu je možné upraviť presne podľa typu značených výrobkov, ich počtu a spôsobu vkladania. Ponúkame preto zostavy vybavené otočným alebo výsuvným stolom pre rýchle a jednoduché vkladanie predmetov, pracovné stanice s rotátorom pre popis valcových plôch ale aj celkom individuálne riešenia na mieru popisovaných výrobkov.

Plusy laserového zariadenia

 • os Z : mechanická alebo automatická
 • stôl : pevný alebo výsuvný
 • predné dvierka : zdvíhacie
 • bočné dvierka : uzamykateľné s Interlock
 • riadiaca jednotka : PLC Siemens
 • voliteľne : automatický otočný stôl – karusel
 • voliteľné príslušenstvo : podávač, čítacie zariadenia …
 • úpravy : podľa požiadaviek zákazníka

Hlavné výhody :

 • stavba systému na mieru
 • flexibilita pracovných staníc
 • popis valcových plôch
 • vysoká produktivita
 • jednoduchá a komfortná obsluha
 • užívateľsky prívetivý softvér

Pracovná stanica – Špeciál

Integrácia lasera SHINE do výrobnej linky

Pri veľkom počte popisovaných výrobkov je správnym riešením integrácia lasera priamo do výrobnej linky alebo integrácia do jednoúčelového zariadenia. Lasery značky SHINE sú vďaka svojim technologickým vlastnostiam priamo predurčené pre robustné a spoľahlivé riešenia s jednoduchou integráciou.

Prednosti pracovnej stanice – Špeciál od spoločnosti MEGAFLEX

 • prispôsobená špecifickým požiadavkám zákazníka
 • odmeriavanie pracovnej vzdialenosti
 • kamerový systém validácie
 • programovateľné funkcie – prispôsobenie pri zmene výroby
 • riadiaca jednotka PLC Siemens
 • integrácia do existujúcich výrobných liniek
 • certifikát CE, servisná dokumentácia podľa noriem, návod na obsluhu
 • posúdenie nebezpečnosti

Megaflex SCAPS

Popisovacie laserové zariadenia Megaflex-Shine sú riadené univerzálnym programom Megaflex-SCAPS (prostredie MS Windows), ktorého prehľadná a intuitívna štruktúra umožňuje jednoduché nastavenie všetkých parametrov značenia. Megaflex-SCAPS je WYSIWYG vektorový editor, ktorý sa veľmi jednoducho ovláda. Ponúka maximálnu flexibilitu a je vhodný aj pre tie najnáročnejšie priemyselné aplikácie.

Vlastnosti

riadenie všetkých parametrov laserového zariadenia, rozoznáva hlavné vektorové aj bitmapové grafické formáty, editácia textov, kreslenie základných geometrických objektov, logá (import / export), ľahká práca s čiarovými kódmi a dátovými maticami (2D kódy, datamatrix), automatické vkladanie aktuálneho dátumu a času, automatické počítadlo výrobkov, “multi-object marking” atď. Možnosť reliéfnej gravúry pomocou 3D modulu.

Dostupné verzie softvéru

SCAPS SAMLight 2D, SCAPS 3D

Podporované laserové zariadenia

Megaflex SHINE Fiber II, Megaflex SHINE CO2

Os Z – automatická, komplet

Modulárna konštrukcia stanice Servant, ktorá je štandardne vybavená ručným pohonom osi Z môže byť vybavená motorizovanou osou Z.

Ovládanie cez dotykový LCD panel

umožní pomocou tlačidiel rýchlo presunúť os Z do požadovanej pozície.

Ovládanie softvérom laserového zariadenia

vďaka softvéru Scaps môžete mať v každej úlohe uložených niekoľko prejazdov osi Z.

Os Z – upgrade z mechanickej na automatickú

Modulárna konštrukcia stanice Servant, ktorá je štandardne vybavená ručným pohonom osi Z môže byť vybavená motorizovanou osou Z.

Ovládanie cez dotykový LCD panel

umožní pomocou tlačidiel rýchlo presunúť os Z do požadovanej pozície.

Ovládanie softvérom laserového zariadenia

vďaka softvéru Scaps môžete mať v každej úlohe uložených niekoľko prejazdov osi Z.