Vodné chladenie pre CO2

zabraňuje kolísaniu výkonu laserového zariadenia v zložitých klimatických podmienkach

Chladič vody pre CO2 laserové zariadenie

CO2 laserové trubice môžu byť chladené vzduchom alebo vodou. Chladenie je zvyčajne nevyhnutné na zabezpečenie správnej funkčnosti laserového zdroja, na zamedzenie veľkých zmien výkonu lasera. To vám zaručí predĺženie životnosti laserového zdroja.

Prečo je nutné chladenie vodou

Pri chladení pomocou chladiča vody ("tepelného výmenníka") je laserový systém nezávislý od teploty okolitého prostredia. Najmä v krajinách s horúcim podnebím alebo v ťažkých klimatických podmienkach. Vodné chladenie môže predĺžiť životnosť laserového zdroja a zaručuje konštantný laserový výkon. Chladenie vodou je podmienkou u výkonných CO2 laserových zariadení nad 120 W. Odporúčame použiť vodné chladenie aj v prípade, ak je laserové zariadenie určené prevažne na rezanie.