Rezací stôl Honeycomb

Pri delení materiálov možno voliteľne použiť rezací stôl Honeycomb. Použitím rezacieho stola sa obmedzujú spätné odrazy od pracovného stola, ktoré môžu spôsobiť poškodenie spodnej časti rezaného materiálu. Špeciálne v kombinácii s vákuovým stolom možno dosiahnuť presného a vysoko kvalitného rezania. Otvorená konštrukcia zlepšuje manipuláciu s odpadom, ktorý môže pri rezaní vzniknúť. Rezací stôl Honeycomb existuje v dvoch verziách : s veľkosťou voštiny 6,4 mm a 12,7 mm. Menšie štruktúra voštiny na stole je vhodná pre malé časti. Tie zostávajú stabilné a vcelku na stole, čo zaistí, že materiál je počas spracovania stále v ohnisku aj napriek silnému vákuu. Vďaka menšej štruktúre malé časti neprepadávajú voštinou. Okrem toho je rezací stôl s malou veľkosťou voštiny vhodný na rezanie veľmi tenkých materiálov, ako je napríklad papier alebo film. Verzia klasického rezacieho stola s veľkosťou voštiny 12,7 mm je ideálny na rezanie hrubších materiálov, ako je napríklad preglejka. Niekoľko kontaktných miest dovoľuje jednoduché spracovanie väčších častí a zaisťuje menej spätných odrazov od pracovného stola. Rezací stôl je vhodný pre laserové zariadenia (tiež vo verzii pre vákuový stôl) Speedy 100, Speedy 300, Rayjet 300 a Speedy 400.