InPack Technology

zaisťuje vyššiu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady vďaka optimálnej ochrane proti prachu

Čisté laserové zariadenie pre perfektné výsledky gravírovania

Čistota laserového zariadenia počas gravírovania nie je nevyhnutná kvôli estetike, ale z dôvodu bezproblémovej funkčnosti systému. Laserové zariadenia TROTEC boli navrhnuté tak, aby ochránili citlivé komponenty proti prachu. Šošovka, zrkadlá, elektronika, motory a osi sú namontované takým spôsobom, aby sa v maximálnej miere zabránilo akémukoľvek kontaktu s prachom. Znečistenie šošoviek, zrkadiel alebo elektroniky, môže viesť k predčasnej poruche alebo zlyhaniu laserového zariadenia. Prach na motoroch alebo osiach bude mať negatívny vplyv na výsledok gravírovania.

Ochrana proti prachu pre vyššiu produktivitu

InPack Technology zaisťuje optimálnu ochranu pre všetky komponenty. To je dôvod, prečo laserové zariadenia TROTEC pracujú prakticky bez akýchkoľvek požiadaviek na údržbu alebo čistenie. Dokonca aj pri intenzívnom používaní! To pre vás znamená vyššiu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady. Pre aplikácie počas ktorých vzniká mimoriadne vysoké množstvo prachu (napríklad gravírovanie gumy pre farbiace štočky), poskytuje ešte väčšiu ochranu proti prachu špeciálna sada (Harsh environment kit).