Rýchle rezacie lasery na papier

Samostatne stojaca pracovná stanica SpeedMarker GS ponúka rýchle, presné a trvalé vyrezávanie pre digitálny výsek a gravírovanie papiera. Detekcia pomocou registračných značiek umožňuje, aby potlačený papier bol vyrezaný jemne a jednotlivo. Odchýlky tlače sú detekované softvérom SpeedMark Vision, a rezacia čiara sa nastaví automaticky. Bez ohľadu na to, či je deformácia lineárna alebo nelineárna. Rezacie čiary vždy dokonale zodpovedajú tlači. SpeedMarker GS 1000 pracovnú stanicu je možné použiť ako poloautomatickú verziu s manuálne presúvaným stolom. Integrácia do existujúceho systému riadenia dát je možná bez akýchkoľvek problémov. Modulárna konštrukcia umožňuje, aby SpeedMarker GS 1000 rástol s Vaším úspechom a mohol byť kedykoľvek rozšírený.