Ľahký prístup

k pracovnej ploche laserového zariadenia zo všetkých 4 strán

Prístup k pracovnej ploche laserového zariadenia zo všetkých 4 strán

S veľkosťou pracovnej plochy 2210 x 3210 mm je SP3000 určený pre materiály s veľkými rozmermi. Laser umožňuje ľahký prístup zo všetkých 4 strán. Veľkosť vkladaného predmetu je na šírku 2500 mm s otvorenou prednou a zadnou stranou. Otvorená konštrukcia umožňuje nakladanie a vykladanie materiálu zo všetkých 4 strán aj počas spracovania.

Uzavretá dráha laserového lúča pre nepretržitú prevádzku

Laserový lúč je chránený počas celej cesty od laserového zdroja až na povrch materiálu. Bezpečná prevádzka je zaručená. Laserový systém triedy 4 môže byť prevádzkovaný rovnako bezpečne ako laserový systém triedy 2 v normálnej prevádzke.