USB a Ethernetové rozhranie pre pripojenie lasera k počítaču

Úplné riadenie laserového zariadenia z vašej obrazovky

Laserové systémy Trotec sú k osobnému počítaču pripojené USB káblom, ktorý slúži na prenos príkazov. Avšak USB kábel je zároveň používaný pre prenos signálov z lasera späť do počítača. To umožňuje vykonávať nasledujúce akcie z počítača, okrem iného :
  • spustenie a zastavenie lasera
  • zmena rýchlosti a výkonu lasera v priebehu práce
  • čítanie informácií o stupni zanesenia filtrov v odsávači
  • čítanie informácií o presnej pozícii laserovej hlavy pomocou zameriavacieho kríža. To umožňuje presné umiestňovanie výrobkov.
  • sledovanie postupu spracovania úlohy
Najnovšie modely Trotec Speedy 400 Run on Ruby a Speedy 360 Run on Ruby sa k riadiacemu PC pripájajú cez ethernetové rozhranie. To ponúka vyššiu prenosovú rýchlosť a predovšetkým novú možnosť pripojenia k laseru z akéhokoľvek PC s nainštalovaným programom RUBY umiestneného na rovnakej počítačovej sieti. To ponúka úplne nové možnosti zdieľania laserovej gravírky.