Rozhranie medzi laserovým zariadením a ovládacím softvérom

Úplné riadenie laserového zariadenia z vašej obrazovky

Laserové systémy Trotec sú k osobnému počítaču pripojené USB káblom, ktorý slúži na prenos príkazov. Avšak USB kábel je zároveň používaný pre prenos signálov z lasera späť do počítača. To umožňuje vykonávať nasledujúce akcie z počítača, okrem iného :
  • spustenie a zastavenie lasera
  • zmena rýchlosti a výkonu lasera v priebehu práce
  • čítanie informácií o stupni zanesenia filtrov v odsávači
  • čítanie informácií o presnej pozícii laserovej hlavy pomocou zameriavacieho kríža. To umožňuje presné umiestňovanie výrobkov.
  • sledovanie postupu spracovania úlohy