Minimálne prevádzkové náklady

sú minimalizované vďaka ochrane proti prachu

Systémy Trotec sú navrhnuté a testované pre nepretržitú prevádzku. Najdôležitejšie komponenty sú hermeticky uzavreté a chránené proti prachu a nečistotám. Chladenie vzduchom a bezúdržbový laserový zdroj znižujú prevádzkové náklady priemyselných značiacich laserových zariadení Trotec s galvohlavou na minimum.