Mechanický predfilter

Mechanický predfilter k laserovému zariadeniu je vhodný najmä pre výrobcov razítkových štočkov. Pasívne zariadenie s vysokým stupňom filtrácie sa zapojí medzi laserové zariadenie a odsávač. Jeho úlohou je zachytiť čo najväčšie množstvo prachu a predĺžiť tak životnosť hlavného mechanického filtra v odsávači. Jednoduché čistenie filtračnej patróny pomocou mechanického oklepávača. Prach sa zhromažďuje v popolníku, ku ktorému je ľahký prístup po otvorení bočných dverí. Možno pripojiť hadicu s priemerom 800 alebo 400 mm. Dôležité upozornenie : neodporúčame používať na gravírovanie a rezanie dreva, pri ktorom vzniká lepivý prach. Na tento účel odporúčame verziu VA5-2 add.