IPC – optimalizácia rezacej čiary

riadiaci modul IPC (Intelligent Path Control) dynamicky prispôsobuje rýchlosť a zrýchlenie rezania

Inteligentné rezanie s Trotec IPC

S novým laserovým riadiacim modulom IPC (Intelligent Path Control) sú rýchlosť a zrýchlenie dynamicky prispôsobené v závislosti na rezacej dráhe. Doba spracovania a kvalita výsledkov rezania sa výrazne zlepšila.