IPC – optimalizácia rezacej čiary

riadiaci modul IPC (Intelligent Path Control) dynamicky prispôsobuje rýchlosť a zrýchlenie rezania