Značenie čiarovými kódmi a sériovými číslami

laserové značenie výrobkov a elektronických komponentov

Vysledovateľnosť výrobkov

Sériové čísla a kódy sa používajú na sledovanie produktov od výrobcu až ku konečnému užívateľovi. QR kódy a čiarové kódy sa preto stali nepostrádateľné v odvetví logistiky a obchodu. Medzinárodné smernice a normy, ako je napríklad UID, GS1, ASTM, UPC a EAN, všeobecne vyžadujú použitie kódov pre označovanie výrobkov v medzinárodnej nákladnej doprave.

Laserové značenie ako trvalá identifikácia

Laserové značenie je ideálne pre kódovanie výrobkov, súčiastok a obalov, predovšetkým vďaka presnosti a trvanlivosti, ktoré poskytuje. Značenie laserom je šetrné k materiálu a súčasne extrémne odolné voči mechanickému namáhaniu, svetelným alebo poveternostným vplyvom. Označenie čiarovými kódmi a sériovými číslami tak zostávajú dobre čitateľné pre rôzne čítačky.

Značiace lasery od spoločnosti MEGAFLEX a TROTEC

Značiace lasery SHINE Fiber zaisťujú presné označovanie a vynikajú svojou dlhou životnosťou. Navyše softvér pre značenie umožňuje vytváranie po sebe nasledujúcich kódov. Značiace lasery SHINE Fiber a Trotec sú vhodné pre identifikáciu výrobku a označenie elektronických komponentov sériovými číslami, čiarovými kódmi, QR kódmi, Data Matrix kódmi a mnohými ďalšími typmi kódovania.