Rozhraní mezi laserem a ovládacím programem

Úplné řízení laseru z vaší obrazovky.

Laserové systémy Trotec jsou k osobnímu počítači připojeny USB kabelem, který slouží k  přenosu příkazů. Avšak USB kabel je zároveň používán pro přenos signálů z laseru zpět do počítače. To umožňuje provádět následující akce z počítače, mimo jiné:

  • spuštění a zastavení laseru
  • změna rychlosti a výkonu laseru v během práce
  • čtení informací o stupni zanesení filtrů v odsávači
  • čtení informací o přesné pozici laserové hlavy pomocí zaměřovacího kříže. To umožňuje přesné umísťování výrobků.
  • sledování postupu zpracování úlohy