USB a Ethernetové rozhraní pro připojení laseru k počítači

Úplné řízení laseru z vaší obrazovky.

Laserové systémy Trotec jsou k osobnímu počítači standardně připojeny USB kabelem, který slouží k  přenosu příkazů. Avšak USB kabel je zároveň používán pro přenos signálů z laseru zpět do počítače. To umožňuje provádět následující akce z počítače, mimo jiné:
  • spuštění a zastavení laseru
  • zobrazování informací o přesné pozici laserové hlavy pomocí zaměřovacího kříže. To umožňuje přesné umísťování výrobků.
  • změna rychlosti a výkonu laseru v během práce
  • sledování postupu zpracování úlohy
  • spuštění opakování úlohy z laserové gravírky
  • čtení informací o stupni zanesení filtrů v odsávači
  • zobrazení parametrů v nastavení laseru
Nejnovější modely Trotec Speedy 400 Run on Ruby a Speedy 360 Run on Ruby se k řídícímu PC připojují přes ethernetové rozhraní. To nabízí vyšší přenosovou rychlost a především novou možnost připojení k laseru z jakéhokoli PC s nainstalovaným programem RUBY umístěného na stejné počítačové síti. To nabízí úplně nové možnosti sdílení laserové gravírky.